คาถา บูชา ศาล ตา ยาย

ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่...คิดจะตั้งหรือมีแล้ว ควรใส่ใจดูแล. อย่ามองข้าม! วิธีบูชา "ศาลพระภูมิ" ให้ถูกต้อง เพื่อสิริมงคลของเราและ. ป้ายบทสวดคาถาบูชา คำอาราธนาพระสีวะลี : รับทำป้ายหินอ่อน ,แกะสลัก. พระภูมิเจ้าที่ คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่. มหาชัยแกรนิต. พระภูมิเจ้าที่ คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่. อย่ามองข้าม! วิธีบูชา "ศาลพระภูมิ" ที่ถูกต้อง ช่วยปกป้องคุ้มครอง